Dars jadvali

            Farg’ona viloyati chet tillarni o’qitishga
ixtisoslashtirilgan davlat umumta’lim maktab-internatning   

2018-2019 o’quv yili uchun

YAGONA DARS JADVALI

Hafta 5 xona  6 xona  7-A xona  7-B xona  8 xona 
Du 1 Ona tili M.Abduraximova 6 Geografiya  G.Soliyeva 2y Ingliz tili U.Usmonova/M.Xojimatova 1y/5 Kimyo  E.Jalolova 1 Rus tili X.Shermatova/M.Yuldasheva 2/m
2 Ingliz tili U.Usmonova/M.Xojimatova 1y/4y  Tarix    G.Alijonova 4 Adabiyot M.Abduraximova 6 Biologiya  G.Gadoyeva 1 Jismoniy tarbiya U.Shodiyev/R.Rejapbayev  s/z
3 Rus tili X.Shermatova/M.Yuldasheva 2/ch Ingliz tili  M.Xojimatova/   4y/m Ona tili   M.Abduraximova 6 Ona tili   H.Husainova 3y Kimyo  E.Jalolova 7
4 Geografiya   G.Soliyeva 2y  Ona tili M.Abduraximova 6 Biologiya  G.Gadoyeva 1 Ingliz tili U.Usmonova/M.Xojimatova 1y/4y Ona tili   H.Husainova 3y
5 Tarix    I.Xasanova  5     Ingliz tili U.Usmonova/M.Xojimatova 1y/4y Geografiya  G.Soliyeva 2y  Tarix    G.Alijonova 4
6 Adabiyot M.Abduraximova 6     Geografiya  G.Soliyeva 2y Informatika O.Mahammatjonov 7 Ingliz tili G.Xasanova/M.Xojimatova   3/4y
7                    
8                    
                       
Se 1 Ingliz tili U.Usmonova/M.Xojimatova 1y/4y   Musiqa   B.Mansurov 6 Geografiya G.Soliyeva 2y Biologiya G.Gadoyeva 1 Fizika M.Dadayeva  2
2 Ingliz tili U.Usmonova/M.Xojimatova 1y/4y Matematika S.Mutalimova 7 Musiqa   B.Mansurov 6  Tarix   G.Alijonova 4 Biologiya G.Gadoyeva 1
3  Mаtematika M.Ahmadjonova  5 Biologiya  G.Gadoyeva 1 Ingliz tili U.Usmonova/M.Xojimatova 1y/4y Musiqa   B.Mansurov  6 Geografiya   G.Soliyeva 2y
4 Musiqa  B.Mansurov 6 Ingliz tili    M.Xojimatova/ 4y/m Jismoniy tarbiya U.Shodiyev  s/z Algebra   S.Mutalimova 5 Algebra    M.Ahmadjonova 5
5 Biologiya   G.Gadoyeva 1 Jismoniy tarbiya U.Shodiyev  s/z Algebra   S.Mutalimova 7 Ingliz tili U.Usmonova/M.Xojimatova 1y/4y  Tarix      G.Alijonova 4
6 Jismoniy tarbiya U.Shodiyev s/z      Tarix  G.Alijonova 4 Geografiya G.Soliyeva 2y Ingliz tili G.Xasanova/M.Xojimatova 3/4y
7                    
                       
Chor 1 Ona tili M.Abduraximova 6  Matematika S.Mutalimova 2 Ingliz tili U.Usmonova/M.Xojimatova 1y/1 Ona tili  H.Husainova 3y Geometriya  M.Ahmadjonova 5
2 Matematika M.Ahmadjonova 5 Ona tili                                                                                    M.Abduraximova 6 Geometriya S.Mutalimova 2 Ingliz tili U.Usmonova/M.Xojimatova 1y/1 Ona tili  H.Husainova 3y
3 Ingliz tili U.Usmonova/M.Xojimatova 1y/4y Jismoniy tarbiya U.Shodiyev  s/z  Tarix   G.Alijonova 4 Geometriya S.Mutalimova 2 Rus tili/informat X.Shermatova/O.Mahammatjonov 2y/7
4 Adabiyot M.Abduraximova 6 Ingliz tili M.Xojimatova/ 4y/2y Jismoniy tarbiya U.Shodiyev  s/z MIG’   M.Yusupov 1 Informat./rus tili M.Yuldasheva/O.Mahammatjonov 7/ch
5     Ingliz tili  M.Xojimatova/ 4y/2y Ona tili M.Abduraximova 6 Algebra S.Mutalimova 2  Tarix   G.Alijonova 4
6      Tarix  G.Alijonova 4     Jismoniy tarbiya U.Shodiyev  s/z Algebra   M.Ahmadjonova 5
7     Adabiyot  M.Abduraximova 6     Ingliz tili U.Usmonova/M.Xojimatova 1y/4y Huquq  M.Yusupov 1
8                    
                       
Pay 1 Matematika M.Ahmadjonova 5 Matematika S.Mutalimova 4  Mehnat M.Xudoyberdiyeva/Sh.Maxmudova m/ch Adabiyot   H.Husainova 3y Biolog/ Geograf G.Gadoyeva/G.Soliyeva 1
2 Mehnat M.Xudoyberdiyeva/Sh.Maxmudova m/2y Ingliz tili      M.Xojimatova/ 4y/ Algebra            S.Mutalimova 4 Jismoniy tarbiya U.Shodiyev  s/z Geometriya     M.Ahmadjonova 5
3 Mehnat/tasv.s. M.Xudoyberdiyeva/Sh.Maxmudova m/ch Ona tili     M.Abduraximova 6 Ingliz tili U.Usmonova/M.Xojimatova 1y/4y Geometriya S.Mutalimova 4 Kimyo           E.Jalolova 1
4 Ona tili M.Abduraximova 6  Mehnat  M.Xudoyberdiyeva/Sh.Maxmudova m/2y Biologiya       G.Gadoyeva 1 Ingliz tili U.Usmonova/M.Xojimatova 1y/4y Adabiyot    H.Husainova 3y
5 Ingliz tili U.Usmonova/M.Xojimatova 1y/4y Geografiya     G.Soliyeva 2y Mehnat/tasv.s. M.Xudoyberdiyeva/Sh.Maxmudova m/2 Ona tili    H.Husainova 3y Jismoniy tarbiya U.Shodiyev/R.Rejapbayev  s/z
6 Adabiyot M.Abduraximova 6 Mehnat/tasv.s. M.Xudoyberdiyeva/Sh.Maxmudova m/1y Kimyo    E.Jalolova 1 Algebra   S.Mutalimova 4 Ingliz tili G.Xasanova/M.Xojimatova 3/4y
7     Informatika O.Mahammatjonov 7 Adabiyot M.Abduraximova 6     Tarbiyaviy soat E.Jalolova   5
                       
Ju 1 Ona tili M.Abduraximova 6 Vatan tuyg’usi M.Yusupov 4y Geometriya S.Mutalimova 3 Mehnat M.Xudoyberdiyeva/Sh.Maxmudova m/1y Ona tili    H.Husainova 3y
2 Rus tili X.Shermatova/M.Yuldasheva 2y/ch Ona tili     M.Abduraximova 6 Fizika    M.Dadayeva  2  Tarix     G.Alijonova 4 Algebra   M.Ahmadjonova 5
3 Matematika M.Ahmadjonova 5 Matematika S.Mutalimova 3 Onatili    M.Abduraximova 6 Fizika    M.Dadayeva  2 MIG’  M.Yusupov 4y
4 Ona tili M.Abduraximova 6 Biologiya   G.Gadoyeva 1 MIG’   M.Yusupov 4y Mehnat/tasv.s. M.Xudoyberdiyeva/Sh.Maxmudova m/1y Fizika   M.Dadayeva  2
5 Vatan tuyg’usi M.Yusupov 4y Adabiyot M.Abduraximova 6 Informatika O.Mahammatjonov 7 Adabiyot  H.Husainova 3y Mehnat M.Xudoyberdiyeva/Sh.Maxmudova m/1y
6 Tarix  I.Xasanova 4y Fizika    M.Dadayeva    2 Tarbiyaviy soat G.Gadoyeva 1 Tarbiyaviy soat G.Alijonova 4    
7 Tarbiyaviy soat M.Xojimatova 4y Tarbiyaviy soat M.Abduraximova 6            
8                    
                       
Shan 1 Matematika/ona tili M.Ahmadjonova/M.Abduraximova 6 Rus tili B.Tursunaliyeva/M.Yuldasheva 7/ch Algebra    S.Mutalimova 1 Fizika     M.Dadayeva  2 Adabiyot   H.Husainova 3y
2 Jismoniy tarbiya U.Shodiyev  s/z Fizika       M.Dadayeva  2 Rus tili B.Tursunaliyeva/M.Yuldasheva 1y/ch Kimyo     E.Jalolova 1 Ingliz tili G.Xasanova/M.Xojimatova 3/4y
3 Informatika    S.Oripov 7 Matematika/ ona tili S.Mutalimova/M.Abduraximova  6 Kimyo        E.Jalolova 1 Rus tili B.Tursunaliyeva/M.Yuldasheva 1y/ch Ingliz tili G.Xasanova/M.Xojimatova 3/4y
4     Rus tili B.Tursunaliyeva/M.Yuldasheva 1y/ch Fizika     M.Dadayeva  2  Tarix    G.Alijonova 4 Iqtisod   G.Soliyeva 2y
5          Tarix     G.Alijonova 4 Rus tili B.Tursunaliyeva/M.Yuldasheva 1y/ch  Chizmachilik Sh.Maxmudova 3
6         Rus tili B.Tursunaliyeva/M.Yuldasheva 1y/ch        
Umumiy soat 30,5 32,5 34 34 34,5
Sinf rahbarlar Xojimatova M.A. AbdurahimovaM.M. Gadoyeva G. I. Alijonova G. O. Jalolova E.I.

 

Hafta 9-A xona  9-B xona  9-V xona  10 xona  11 xona 
Du 1 Ona tili              H.Husainova 3y Din tarixi             I.Xasanova 4y  Tarix                  G.Alijonova 4 Ingliz tili           G.Xasanova 3/7 ChQBT         R.Rejapbayev ch
2 Ingliz tili            G.Xasanova/ 3/m Kimyo          E.Jalolova 7 Ona tili          H.Husainova 3y Rus tili         M.Yuldasheva ch Tadbir.asoslari G.Soliyeva 2y
3 Din tarixi                    I.Xasanova 5 Ingliz tili U.Usmonova/G.Xasanova 1y/3 Biologiya             G.Gadoyeva 1  Tarix                  G.Alijonova 4 Ingliz tili        E.Isaqova 2
4 Kimyo        E.Jalolova 7  Tarix                  G.Alijonova 4 Jismoniy tarbiya U.Shodiyev/R.Rejapbayev  s/z Informatika O.Mahammatjonov 7 Din tarixi I.Xasanova ch
5 Biologiya                  G.Gadoyeva 1 Ona tili                 M.Abduraximova 6 Kimyo       E.Jalolova 7 Ingliz tili           G.Xasanova 3/2 Rus tili M.Yuldasheva ch
6     Jismoniy tarbiya U.Shodiyev/R.Rejapbayev  s/z Din tarixi      I.Xasanova 5 Biologiya/Kimyo

G.Gadoyeva/E.Jalolova

1 Ona tili         H.Husainova 3y
7     Ingliz tili U.Usmonova/G.Xasanova 1y/3     Jismoniy tarbiya U.Shodiyev  s/z Biologiya/Kimyo G.Gadoyeva/E.Jalolova 1
8                    
                       
Se 1  Tarix                  G.Alijonova 4 Algebra           M.Ahmadjonova 5 Ingliz tili/Nemis tili G.Xasanova/G.Asqarova 3/m Algebra           S.Mutalimova 7 Huquq            M.Yusupov 3y
2 Huquq                         M.Yusupov 3y Fizika               M.Dadayeva  2 Ingliz tili/Nemis tili G.Xasanova/G.Asqarova 3/m Geografiya               G.Soliyeva 2y Algebra M.Ahmadjonova 5
3 Ingliz tili               G.Xasanova/ 3/m MIG’                      M.Yusupov 3y Algebra        S.Mutalimova 7 ChQBT                R.Rejapbayev ch  Tarix                  G.Alijonova 4
4 MIG’                          M.Yusupov 3y Ingliz tili U.Usmonova/G.Xasanova 1y/3 Geografiya         G.Soliyeva 2y Fizika               M.Dadayeva  2 Biologiya G.Gadoyeva 1
5 Algebra               M.Ahmadjonova 5 Geografiya              G.Soliyeva 2y Fizika          M.Dadayeva  2 Ingliz tili           G.Xasanova 3 ChQBT/MIG’ R.Rejapbayev/M.Yusupov ch/3y
6 Fizika               M.Dadayeva  2 Biologiya            G.Gadoyeva 1 Geometriya          S.Mutalimova  5 Biologiya          N.Sobirova 6 Ingliz tili     E.Isaqova 1y
7 Geografiya         G.Soliyeva 2y Jismoniy tarbiya U.Shodiyev/R.Rejapbayev  s/z     Tarbiyaviy soat M.Dadayeva 2 Fizika               M.Dadayeva  2
                       
Chor 1 Ingliz tili            G.Xasanova/ 3/2y  Tarix                  G.Alijonova 4 MIG’                      M.Yusupov 4y ChQBT                 R.Rejapbayev ch Informatika O.Mahammatjonov 7
2  Tarix                  G.Alijonova 4 Huquq                         M.Yusupov 4y Jismoniy tarbiya U.Shodiyev/R.Rejapbayev  s/z Informatika O.Mahammatjonov 7 Ingliz tili     E.Isaqova 3
3 Adabiyot                H.Husainova 3y Adabiyot M.Abduraximova 6 Huquq       M.Yusupov 1 Ingliz tili           G.Xasanova 3 Geometriya M.Ahmadjonova 5
4 Geometriya            M.Ahmadjonova 5 Ingliz tili U.Usmonova/G.Xasanova 1y/3  Tarix                  G.Alijonova 4 Geometriya S.Mutalimova  2 Adabiyot H.Husainova 3y
5 Rus tili/Informatika M.Yuldasheva/O.Mahammatjonov ch/7 Geometriya M.Ahmadjonova 5 Adabiyot            H.Husainova 3y Huquq                         M.Yusupov 1 Jismoniy tarbiya U.Shodiyev  s/z
6 Informatika/rus tili O.Mahammatjonov/X.Shermatova 7/2y Ingliz tili U.Usmonova/G.Xasanova 1y/3 Algebra           S.Mutalimova 2 Ona tili/MIG’ M.Abduraximova/M.Yusupov 6 Rus tili M.Yuldasheva ch
7 Jismoniy tarbiya U.Shodiyev/R.Rejapbayev  s/z         Rus tili         M.Yuldasheva ch    
8                    
                       
Pay 1 Rus tili/Informatika X.Shermatova/O.Mahammatjonov 2y/7 Kimyo            E.Jalolova 4y Ingliz tili/Nemis tili G.Xasanova/G.Asqarova 3/1y Ona tili M.Abduraximova 6 Fizika               M.Dadayeva  2
2 Informatika/rus tili O.Mahammatjonov/M.Yuldasheva 7/сh Ona tili/geografiya M.Abduraximova/G.Soliyeva 6 Ingliz tili/Nemis tili G.Xasanova/G.Asqarova 3/1y Kimyo                          E.Jalolova 1 Ingliz tili     E.Isaqova 3y
3 Ona tili/geograf. H.Husainova/G.Soliyeva 3y Rus tili/Informatika X.Shermatova/O.Mahammatjonov 2y/7 Ingliz tili/Nemis tili G.Xasanova/G.Asqarova 3/y Fizika               M.Dadayeva  2 Algebra M.Ahmadjonova 5
4 Algebra               M.Ahmadjonova 5 Informatika/rus tili O.Mahammatjonov/M.Yuldasheva 7/ch Geometriya           S.Mutalimova  4 Ingliz tili           G.Xasanova 3 Kimyo                          E.Jalolova 2
5 Kimyo                          E.Jalolova 1 Algebra            M.Ahmadjonova 5 Rus tili/Informatika M.Yuldasheva/O.Mahammatjonov ch/7 Algebra           S.Mutalimova 4 Ingliz tili     E.Isaqova 3
6 Jismoniy tarbiya       U.Shodiyev  s/z Fizika         M.Dadayeva  2 Informatika/rus tili O.Mahammatjonov/X.Shermatova  7/ch     Tarbiyaviy soat M.Yuldasheva ch
7 Ingliz tili                 G.Xasanova/  3/1y  Chizmachilik Sh.Maxmudova   2 Ona tili/geografiya H.Husainova/G.Soliyeva   3y        
                       
Ju 1 Geometriya        M.Ahmadjonova 5 Biologiya                G.Gadoyeva 1 Rus tili/Informatika M.Yuldasheva/O.Mahammatjonov 2y/7 Boshlang’ich kasbiy ta’limga o’qitish
2 Ona tili                     H.Husainova 3y Mehnat M.Xudoyberdiyeva/Sh.Maxmudova m/1y Biologiya         G.Gadoyeva 1
3 Biologiya                  G.Gadoyeva 1 Rus tili/Informatika M.Yuldasheva/O.Mahammatjonov 2y/7 Mehnat M.Xudoyberdiyeva/Sh.Maxmudova m/1y
4  Tarix                  G.Alijonova 4 Informatika/rus tili O.Mahammatjonov/X.Shermatova 7/ch Ona tili               H.Husainova 3y
5 Fizika         M.Dadayeva  2 Geometriya M.Ahmadjonova 5  Tarix                  G.Alijonova 4
6 Mehnat M.Xudoyberdiyeva/Sh.Maxmudova m/1y Adabiyot         M.Abduraximova 6 Informatika/rus tili O.Mahammatjonov/X.Shermatova 7/ch
7 Tarbiyaviy soat       G.Xasanova 3 Tarbiyaviy soat U.Usmonova 1y Tarbiyaviy soat      H.Husainova 3y
8            
                       
Shan 1 Ingliz tili                 G.Xasanova/ 3/1y Iqtisod                 G.Soliyeva 2y Kimyo                          E.Jalolova 1 Din tarixi          I.Xasanova   4y  Tarix                  G.Alijonova 4
2 Iqtisod                          G.Soliyeva 2y  Tarix                  G.Alijonova 4 Algebra                                            S.Mutalimova 5 Ona tili M.Abduraximova 6 Ona tili      H.Husainova 3y
3 Adabiyot                  H.Husainova 3y Algebra               M.Ahmadjonova 5 Iqtisod                   G.Soliyeva 2y  Tarix                  G.Alijonova 4 Astronomiya M.Dadayeva 2
4  Chizmachilik Sh.Maxmudova  3 Ona tili           M.Abduraximova 6 Adabiyot            H.Husainova 3y Algebra           S.Mutalimova 1 Geometriya M.Ahmadjonova 5
5 Algebra               M.Ahmadjonova 5     Fizika   M.Dadayeva  2 Jismoniy tarbiya U.Shodiyev  s/z Adabiyot H.Husainova 3y
6          Chizmachilik Sh.Maxmudova  2        
Umumiy soat 37 37 37 36 36
Sinf rahbarlar Xasanova G.B. Usmonova U.Sh. Husainova H.A. Dadayeva M.Yo. Yuldasheva M.M.
Ko'rish imkoniyati cheklangan foydalanuvchilar uchun qo'shimcha imkoniyat
Close

Adblock ishlamoqda

Iltimos adblockni o'chirib qo'ying. Bu sayt havfsiz